sofa nhap khau | tui nilon
6%

quốc hồng gỗ hương 6 móc tay 10

 • Giá sản phẩm: 32,000,000
 • Giá online: 32000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: xem chi tiết sản phẩm
 • Màu sắc: màu trần vecni
 • Bảo hành: 10 năm

2 ghế ,1 văng ,1 bàn 2 đôn

4%

móc mỏ gỗ hương 6 món

 • Giá sản phẩm: 24,000,000
 • Giá online: 24000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí vận chuyển nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: xem chi tiết sản phẩm
 • Màu sắc: màu trần vecni
 • Bảo hành: 15 năm

tặng kèm khay chén gỗ

MÓC GỤ MẶT ĐÁ

 • Giá sản phẩm: 22,000,000
 • Giá khuyến mại: 21000000 VNĐ
 • Vận chuyển:  MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI THÀNH
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: XEM TRONG CHI TIẾT SẢN PHẨM
 • Màu sắc: MÀU CÁNH DÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

TRIỆN HỘP Á - ÂU

 • Giá sản phẩm: 36,000,000
 • Giá khuyến mại: 35000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
 • Màu sắc: MÀU TRẦN VECINI
 • Bảo hành: 10 NĂM

tặng kèm khay chén gỗ

Bàn ghế hương móc đá

 • Giá sản phẩm: 30,000,000
 • Giá khuyến mại: 29500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: xem chi tiết sp
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 10 năm

bộ 6 món : 2 ghế,1 văng,1 bàn 2 đôn

quốc hồng tay 10 gụ 6 món

 • Giá sản phẩm: 22,000,000
 • Giá khuyến mại: 21000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: xem chi tiết sp
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

bộ 6 món: 2 ghế ,1 văng,1 bàn 2 đôn

Quốc đào 7 món tay 12 gỗ hương vân

 • Giá sản phẩm: 47,000,000
 • Giá khuyến mại: 47000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: xem chi tiết sp
 • Màu sắc: màu trần đánh vecni
 • Bảo hành: 150 năm

7 món :1 văng ,1 bàn,3 ghế đơn,2 đôn

guột đá gụ 6 món

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 17000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: liên hệ 0986666242
 • Kích thước: xem chi tiết sp
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

bộ 6 món: 2 ghế,1 văng,1 bàn 2 đôn