sofa nhap khau | tui nilon

Bàn thờ BTD 43

 • Giá sản phẩm: 6,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 175 * C 127 * S 81
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 1 NĂM

Bàn thờ BTD 43

6,500,000

dài 153 * cao 127 * sâu 61 cm

Bàn thờ BTD 01

 • Giá sản phẩm: 7,500,000
 • Giá khuyến mại: 6000000 VNĐ
 • Vận chuyển:  miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 175 * cao 127 *sâu 81 cm
 • Màu sắc:  cánh dán
 • Bảo hành: 3 NĂM

Bàn thờ BTD 01

7,500,000

dài 175 * cao 127 *rộng 81 cm

Bàn thờ BTD 02

 • Giá sản phẩm: 6,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 175 *cao 127 *sâu 81 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 1 năm

dài 175 * cao 127 * rộng 81 cm

Bàn thờ gỗ gụ BTD 03

 • Giá sản phẩm: 7,500,000
 • Giá khuyến mại: 7000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 175 *cao 127 *sâu 81 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 3 năm

Dài 175 * Cao 127 * Sâu 81 cm

Bàn thờ BTK19

 • Giá sản phẩm: 7,500,000
 • Giá khuyến mại: 7500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: D 175 * C 127 * S 81 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 3 năm

Dài 175 * Cao 127 * Sâu 81

Bàn thờ gỗ gụ BTK21

 • Giá sản phẩm: 7,500,000
 • Giá khuyến mại: 7500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 175 * C 127 * R 87cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 3 năm

DÀI 175 * CAO 127 * SÂU 87 CM