sofa nhap khau | tui nilon

Bàn thờ BTM 09

 • Giá sản phẩm: 13,500,000
 • Giá khuyến mại: 13500000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 153 * C 127 * S 61
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 5 NĂM

Bàn thờ BTM 09

13,500,000

dài 153 * cao 127 * sâu 61 cm

Bàn thờ gỗ mít BT05

 • Giá sản phẩm: 6,000,000
 • Giá khuyến mại: 6000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn 1
 • Kích thước: cao 127cm * dài 127 cm * sâu61 cm
 • Màu sắc: màu cánh dán
 • Bảo hành: 24 năm

dài 127 * cao 127 * sâu 61 cm

Bàn thờ gỗ mít BT04

 • Giá sản phẩm: 6,800,000
 • Giá khuyến mại: 6500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 107 * C 127 * S 61 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

dài 107 * cao 127 * rộng 61 cm

Bàn thờ gỗ mít BT03

 • Giá sản phẩm: 8,500,000
 • Giá khuyến mại: 8200000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D175 * C 127 * R 81 cm
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

dài 175 * cao 127 * rộng 81 cm

Bàn thờ gỗ mít BT 02

 • Giá sản phẩm: 16,500,000
 • Giá khuyến mại: 15000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 197 * C 127 * R97
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 15 năm

Dài 197 * Cao 127 * Sâu 97 cm

Bàn thờ BTM 01

 • Giá sản phẩm: 6,800,000
 • Giá khuyến mại: 6500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: C 127 * D127 * S 48
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

Bàn thờ BTM 01

6,800,000

KT : dài 127 * cao 127 *sâu 61 cm

Bàn thờ gỗ mít BT07

 • Giá sản phẩm: 12,000,000
 • Giá khuyến mại: 11500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 127 * C 127 * S 61 cm
 • Màu sắc: màu vecni
 • Bảo hành: 10

Dài 127 * cao 127 * sâu 61 cm

Bàn thờ gỗ mít BT08

 • Giá sản phẩm: 9,500,000
 • Giá khuyến mại: 9500000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D197* C 127 * S 87 cm
 • Màu sắc: màu vecni
 • Bảo hành: 10

Dài 197 * Cao 127 * Rộng 87 cm