sofa nhap khau | tui nilon

Kệ tivi gỗ gụ HG01

 • Giá sản phẩm: 10,000,000
 • Giá khuyến mại: 9500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: dài 197 * cao 60 * rộng 50
 • Màu sắc:  Cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 197 * cao 60 * rộng 50

Kệ tivi gỗ gụ HG02

 • Giá sản phẩm: 10,000,000
 • Giá khuyến mại: 9500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: dài 197 cm * cao 60 cm * rộng 50cm
 • Màu sắc: Cánh dán
 • Bảo hành: 150 năm

KT : dài 197 * cao 60 * rộng 50cm

kệ tivi gỗ gụ HG03

 • Giá sản phẩm: 9,500,000
 • Giá khuyến mại: 9000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: D 197 * C 60* S 50cm
 • Màu sắc: màu gỗ đánh vecni
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 197 * cao 60 * rộng 50cm

Kệ tivi gỗ gụ HG04

 • Giá sản phẩm: 10,000,000
 • Giá khuyến mại: 9500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: dài 197 * cao 60 * Rộng 45cm
 • Màu sắc: Cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 197 * cao 60 * Rộng 45cm

34%

kệ tivi gỗ gụ HG05

 • Giá sản phẩm: 5,000,000
 • Giá khuyến mại: 7000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: dài 127 * cao 60 * Rộng 45cm
 • Màu sắc: Cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 127 * cao 60 * Rộng 45cm

6%

Kệ tivi gỗ gụ HG06

 • Giá sản phẩm: 8,000,000
 • Giá khuyến mại: 8000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: dài 175 cm * cao 60 cm * rộng 50cm
 • Màu sắc: Cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 175 * cao 60 * rộng 50cm

Kệ tivi gỗ gụ HG07

 • Giá sản phẩm: 9,500,000
 • Giá khuyến mại: 9000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: dài 197 * cao 60 * Rộng 45cm
 • Màu sắc: Cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 197 * cao 60 * Rộng 45cm

Kệ tivi gỗ gụ HG08

 • Giá sản phẩm: 9,500
 • Giá khuyến mại: 9500 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: dài 197*cao 75*rộng 45 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 197*cao 75*rộng 45 cm

Kệ tivi gỗ gụ HG09

 • Giá sản phẩm: 9,000,000
 • Giá khuyến mại: 9000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: KT : dài 175*cao60*rộng 45cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 175*cao60*rộng 45cm

Kệ tivi gỗ gụ HG10

 • Giá sản phẩm: 9,000,000
 • Giá khuyến mại: 8500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: D 175 * C 60 * R 45cm
 • Màu sắc: 
 • Bảo hành: 

dài 175* cao 60 * rộng 45 cm