sofa nhap khau | tui nilon

Kệ tivi gỗ hương HG01

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 17500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: dài 197 cm * rộng 45 * cao 75 cm
 • Màu sắc: màu cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 197 * cao 60 * Rộng 45cm

Kệ tivi gỗ hương HG02

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 17500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 197 cm * rộng 45 * cao 75 cm
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 15 năm

miễn phí vận chuyển nội thành

Kệ tivi gỗ hương HG03

 • Giá sản phẩm: 17,000,000
 • Giá khuyến mại: 16500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: dài 175cm * cao 70 cm * rộng 45 cm
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 175 * cao 70 * rộng 45 cm

Kệ tivi gỗ hương HG04.

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 18000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: dài 197cm * cao 60cm * Rộng 45cm
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 197 * cao 60 * Rộng 45cm

Kệ tivi gỗ hương HG05

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 18000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: dài 197cm * cao 60cm * Rộng 45cm
 • Màu sắc: màu trần đánh vecni
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 197 * cao 60 * Rộng 45cm

Kệ tivi gỗ hương HG06

 • Giá sản phẩm: 17,000,000
 • Giá khuyến mại: 16500000 VNĐ
 • Vận chuyển:  miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: dài 197 cm * cao 60 cm * rộng 50cm
 • Màu sắc: màu gỗ đánh vecni
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 197 * cao 60 * rộng 50cm

Kệ tivi gỗ hương HG07

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá khuyến mại: 14500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: dài 170 cm * cao 60 cm * rộng 50cm
 • Màu sắc: màu gỗ đánh vecni
 • Bảo hành: 10 năm

KT : dài 153 * cao 60 * rộng 50cm

Kệ tivi gỗ hương HG08

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 18000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước:  dài 197 * cao 60 * rộng 50cm
 • Màu sắc: màu gỗ đánh vecni
 • Bảo hành: 15 năm

KT : dài 197 * cao 60 * rộng 50cm

Kệ tivi gỗ hương HG09

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 18000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước:  dài 197 * cao 60 * Rộng 45cm
 • Màu sắc: màu gỗ đánh vecni
 • Bảo hành: 10 năm

KT : dài 197 * cao 60 * Rộng 45cm

Kệ tivi gỗ hương HG10

 • Giá sản phẩm: 8,500,000
 • Giá khuyến mại: 8000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: 
 • Màu sắc: 
 • Bảo hành: 

KT : dài 120 * cao 60 * sâu 50cm

Kệ tivi HG11

 • Giá sản phẩm: 17,500,000
 • Giá khuyến mại: 17500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 197 *cao 80*sâu 55cm
 • Màu sắc: màu đỏ gỗ hương
 • Bảo hành: 15 năm

Kệ tivi HG11

17,500,000

KT : dài 197 *cao 80*sâu 55cm