sofa nhap khau | tui nilon
7%

giường ngủ sồi nga

 • Giá sản phẩm: 4,200,000
 • Giá khuyến mại: 4300000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn 1
 • Kích thước: rộng 1.6m * dài 2.0m
 • Màu sắc:  màu trần
 • Bảo hành: 0

Áp dụng từ 28/08 đến 09/09/2013

7%

giường sồi nga đẹp

 • Giá sản phẩm: 4,200,000
 • Giá khuyến mại: 4200000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: rộng 1.6m * dài 2.0m
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 0

vận chuyển miễn phí và lắp đặt nội thành

giường gụ VM015

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá khuyến mại: 14000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: rộng 1.6m * dài 2.0m
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 15 năm

vận chuyển miễn phí và lắp đặt nội thành

giường xoan đào kẻ chỉ

 • Giá sản phẩm: 4,500,000
 • Giá khuyến mại: 4200000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng:  xin liên hệ 0986666242
 • Kích thước: dài 1.6 m * rộng 2.0m
 • Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
 • Bảo hành: 10 năm

KT đặt đệm : rộng 1.6m * dài 2.0 m

tủ quần áo 6 cánh sồi nga phào vát

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá khuyến mại: 14500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí vận chuyển nội thành
 • Kho hàng: hàng đặt
 • Kích thước:  cao 2.5m * dài 2.5 m * sâu 0.6m
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 5 năm

giường triện trơn 3 thành

 • Giá sản phẩm: 28,000,000
 • Giá khuyến mại: 27500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: liên hệ 0986666242
 • Kích thước: rộng 1.8m * dài 2.0 m
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

kích thước : dài 2.0 m * rộng 1.8m

giường gụ hoa lan tây

 • Giá sản phẩm: 17,000,000
 • Giá khuyến mại: 16500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: rộng 1.6m * dài 2.0 m
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 150 năm

KT đặt đệm : rộng 1.6m * dài 2.0 m

Giường HG1

 • Giá sản phẩm: 17,000,000
 • Giá khuyến mại: 16500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: 1.6m* 2.0 m
 • Màu sắc: Cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

Giường HG1

17,000,000

KT : 1.6m* 2.0 m

Tủ quần áo sồi nga HG01

 • Giá sản phẩm: 8,500,000
 • Giá khuyến mại: 8000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C 206 * R 185* S 60cm
 • Màu sắc: màu gỗ PU
 • Bảo hành: 15 năm

Cao 206 * rộng 185 * sâu 60cm

Tủ quần áo sồi nga HG02

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá khuyến mại: 15000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C250 cm * D 220 * S 60 cm
 • Màu sắc: 
 • Bảo hành: 

Cao 250 cm * Dài 220 * Sâu 60 cm

Tủ quần áo sồi nga HG03

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá khuyến mại: 15000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C250 cm * D 220 * S 60 cm
 • Màu sắc: màu gỗ PU
 • Bảo hành: 15 năm

Cao 250 cm * Dài 220 * Sâu 60 cm

Tủ quần áo sồi nga HG04

 • Giá sản phẩm: 8,500,000
 • Giá khuyến mại: 8000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C 206 * R 185* S 60cm
 • Màu sắc: màu gỗ PU
 • Bảo hành: 15 năm

Cao 206 * rộng 185 * sâu 60cm

Tủ quần áo sồi nga HG05

 • Giá sản phẩm: 20,000,000
 • Giá khuyến mại: 20000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: D 3 m * C 2.5 m * S 0.6m
 • Màu sắc: màu gỗ PU
 • Bảo hành: 15 năm

Dài 3 m * Cao 2.5 m * sâu 0.6m

Táp đầu giường 01

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá khuyến mại: 1500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước:  C 50 * R 40 * S 40 cm
 • Màu sắc: PU
 • Bảo hành: 10

cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm

Táp đầu giường 02

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá khuyến mại: 1500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C 50 * R 40 * S 40 cm
 • Màu sắc: PU
 • Bảo hành: 10

cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm

Táp đầu giường 03

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá khuyến mại: 1500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C 50 * R 40 * S 40 cm
 • Màu sắc: PU
 • Bảo hành: 15 năm

cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm

Táp đầu giường 04

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá khuyến mại: 1500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C 50 * R 40 * S 40 cm
 • Màu sắc: PU
 • Bảo hành: 10

cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm

Táp đầu giường 05

 • Giá sản phẩm: 2,700,000
 • Giá khuyến mại: 2500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm

Giường ngủ gỗ gụ chữ X

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 18000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước:  Dài 2.0 m * Rộng 1.8 m
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

KT đặt đệm : 1.8 * 2.0 m