sofa nhap khau | tui nilon

Táp đầu giường 01

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá khuyến mại: 1500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước:  C 50 * R 40 * S 40 cm
 • Màu sắc: PU
 • Bảo hành: 10

cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm

Táp đầu giường 02

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá khuyến mại: 1500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C 50 * R 40 * S 40 cm
 • Màu sắc: PU
 • Bảo hành: 10

cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm

Táp đầu giường 03

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá khuyến mại: 1500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C 50 * R 40 * S 40 cm
 • Màu sắc: PU
 • Bảo hành: 15 năm

cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm

Táp đầu giường 04

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá khuyến mại: 1500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C 50 * R 40 * S 40 cm
 • Màu sắc: PU
 • Bảo hành: 10

cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm

Táp đầu giường 05

 • Giá sản phẩm: 2,700,000
 • Giá khuyến mại: 2500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

cao 50 cm * rộng 40 cm * sâu 40 cm