sofa nhap khau | tui nilon

Ban thờ BTD 32

 • Giá sản phẩm: 13,500,000
 • Giá khuyến mại: 1300000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: xin liên hệ 0986666242
 • Kích thước: D 153 * C 127 * S 61
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 3 năm

Ban thờ BTD 32

13,500,000

Dài 153 * Cao 127 * Sâu 61 cm

Bàn thờ gỗ gụ BTK 18

 • Giá sản phẩm: 7,500,000
 • Giá khuyến mại: 7500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: D 153 * C 127 * R 67
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 10 NĂM

Dài 153 * Cao 127 * Sâu 61 cm

Bàn thờ BTG 34

 • Giá sản phẩm: 7,500,000
 • Giá khuyến mại: 7500000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: D 153 * C 127 *R 61 cm
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 3 năm

Bàn thờ BTG 34

7,500,000

Dài 153 * Cao 127 * Sâu 61 cm

Bàn thờ BTG 35

 • Giá sản phẩm: 14,500,000
 • Giá khuyến mại: 14000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: Dài 153 * Cao 127 * Sâu 97 cm
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 3 năm

Bàn thờ BTG 35

14,500,000

Dài 153 * Cao 127 * Sâu 97 cm