sofa nhap khau | tui nilon

tủ quần áo 6 cánh sồi nga phào vát

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá khuyến mại: 14500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí vận chuyển nội thành
 • Kho hàng: hàng đặt
 • Kích thước:  cao 2.5m * dài 2.5 m * sâu 0.6m
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 5 năm

Tủ quần áo sồi nga HG01

 • Giá sản phẩm: 8,500,000
 • Giá khuyến mại: 8000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C 206 * R 185* S 60cm
 • Màu sắc: màu gỗ PU
 • Bảo hành: 15 năm

Cao 206 * rộng 185 * sâu 60cm

Tủ quần áo sồi nga HG02

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá khuyến mại: 15000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C250 cm * D 220 * S 60 cm
 • Màu sắc: 
 • Bảo hành: 

Cao 250 cm * Dài 220 * Sâu 60 cm

Tủ quần áo sồi nga HG03

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá khuyến mại: 15000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C250 cm * D 220 * S 60 cm
 • Màu sắc: màu gỗ PU
 • Bảo hành: 15 năm

Cao 250 cm * Dài 220 * Sâu 60 cm

Tủ quần áo sồi nga HG04

 • Giá sản phẩm: 8,500,000
 • Giá khuyến mại: 8000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: C 206 * R 185* S 60cm
 • Màu sắc: màu gỗ PU
 • Bảo hành: 15 năm

Cao 206 * rộng 185 * sâu 60cm

Tủ quần áo sồi nga HG05

 • Giá sản phẩm: 20,000,000
 • Giá khuyến mại: 20000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: D 3 m * C 2.5 m * S 0.6m
 • Màu sắc: màu gỗ PU
 • Bảo hành: 15 năm

Dài 3 m * Cao 2.5 m * sâu 0.6m