sofa nhap khau | tui nilon

cuốn thư câu đối hồng trĩ

 • Giá sản phẩm: 17,500,000
 • Giá khuyến mại: 17000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 197 * C 91 * D 4cm
 • Màu sắc: cánh gián
 • Bảo hành: 20 năm

dài 197 * cao 90 * dầy 4 cm

hoàng phi câu đối 1

 • Giá sản phẩm: 15,500,000
 • Giá khuyến mại: 15000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 153 * C 75 * D 4cm
 • Màu sắc: cánh gián
 • Bảo hành: 10 năm

Dài 153 * Cao 75 * dầy 4 cm

hoàng phi câu đối 2

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 17500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 197 * C 91 * D 4cm
 • Màu sắc: cánh gián
 • Bảo hành: 10 năm

dài 197 * cao 90 * dầy 4 cm

cuốn thư câu đối Rồng hoá 1

 • Giá sản phẩm: 17,500,000
 • Giá khuyến mại: 17000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 175 * C 75 * D 4cm
 • Màu sắc: 
 • Bảo hành: 

Dài 175 * Cao 90 * dầy 4 cm

cuốn thư gụ hồng

 • Giá sản phẩm: 12,000,000
 • Giá khuyến mại: 11000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
 • Màu sắc: MÀU CÁNH DÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

Đức lưu quang

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 197 cao 90
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

Đức lưu quang

18,000,000

Tâm chí thiện

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dai 197 * cao 90
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

giá không bao gồm tủ thờ

Nhân nghĩa trí

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dai 197 * cao 90
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

Nhân nghĩa trí

18,000,000

sản phẩm không bao gồm bàn thờ

Lưu quang đức

 • Giá sản phẩm: 15,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dai 197 * cao 90
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

Lưu quang đức

15,500,000

sản phẩm không bao gồm bàn thờ