sofa nhap khau | tui nilon

Sập ba thành gỗ gụ

 • Giá sản phẩm: 50,000,000
 • Giá khuyến mại: 47000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng:  Hàng đặt
 • Kích thước:  rộng 1.8m * dài 2.0 m
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 150 năm

Sập nằm gỗ gụ ngũ phúc

 • Giá sản phẩm: 28,000,000
 • Giá khuyến mại: 26000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước:  rộng 1.6m * dài 2.0 m
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : rộng 1.6m * dài 2.0 m

Sập nằm ba bông gỗ gụ

 • Giá sản phẩm: 28,000,000
 • Giá khuyến mại: 26000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 2 + để mộc
 • Kích thước: rộng 1.6m * dài 2.0 m
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

kích thước : dài 2.0 m * rộng 1.6m

Sập nằm trơn gỗ gụ

 • Giá sản phẩm: 30,000,000
 • Giá khuyến mại: 28000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: rộng 1.6m * dài 2.0 m
 • Màu sắc: màu trần đánh vecni
 • Bảo hành: 15 năm

kích thước : dài 2.0 m * rộng 1.6m

Sập nằm mai đá cổ

 • Giá sản phẩm: 45,000,000
 • Giá khuyến mại: 44000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước:  1.6 m * 2.0 m
 • Màu sắc: Cánh dán
 • Bảo hành: 150 năm

KT : 1.6 m * 2.0 m