Xin hỏi theo quan điểm của ông cha từ ngày xưa (ở chỗ nhà mình) thì sau khi thay đồ thờ cúng mới thì sẽ mang đồ cũ (ban thờ, bát nhang thả trôi sông cho mát mẻ). Khi mình nhin thấy ở bờ sông Hông mùa nước cạn thì thấy rất nhiều bát hương, có bát lành, có

“Vạn pháp duy tâm tạo”.

Có kẻ lấy trộm của chùa (cột, kèo, xà, ngói, đồ thờ, cửa…) về làm nhà mình, rồi sau trong nhà có nhiều người gặp họa cứ như gặp Thiên lôi, Quỷ sứ. Ấy là do Tâm tham lam hắc ám đến vô hạn độ (không từ đến cả của Chùa là nơi chuyên làm việc từ bi), do đó tạo nên nghiệp dữ. Nghiệp dữ này di họa lại cho hậu thế.

Còn như người bình thường vốn bán tin bán nghi, lo thần sợ Phật, thế thì việc thay đổi hương bát, đồ thờ cúng tất có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, chứ không như mấy vị Thiền sư vọng tâm đã bớt, Ngã chấp gần tiêu thì chẳng còn chấp gì đến cả Kinh và Tượng chứ không nói ba thứ đồ thờ…

Nhưng người ta khác mình khác. Tôi khuyên bạn theo cách thức bình thường bạn có thể dâng một lễ gồm hoa quả, đèn nhang nơi ban tho cũ rồi thành tâm xin được di chuyển linh vị các vị thần linh và hương kinh gia tiên từ nơi các đồ cũ sang đồ mới, sau đó rút vài chân hương từ bát hương cũ đem sang bát hương mới, cây đèn cầy (nến) từ chân đèn (chân nến) cũ sang mới. Ban thờ mới cũng bày biện đồ lễ như trên, sau khi thành tâm khấn vái an vị nơi ban thờ mới rồi thì đem đồ vật mới đi tiêu hủy mà không sợ phạm húy gì nữa. Và rồi bạn hãy an tâm với ban thờ mới của gia đình mình.

Bạn theo Tịnh độ tông thì có thể đặt bài vị gia tiên bên dưới và xung quanh bệ thờ Phật rồi chỉ cần dùng một bát hương thờ chung trước tượng Phật. Khi thắp nhang hàng ngày niệm Phật rồi hồi hướng công đức cho vong linh gia tiên và chúng sinh, như thế thì còn gì tốt đẹp hơn.