Cách thờ Phật xá lợi như thế nào không phải ai cũng biết. Bởi chúng ta thường nghe nói đến hai chữ Xá Lợi trong chùa, trong tịnh xá, nhất là các chùa Phật giáo Nguyên Thủy thuộc Nam tông Phật giáo. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách thờ Phật xá lợi ngay dưới đây nhé.

Cách thờ Phật xá lợi CHUẨN đúng tác dụng của xá lợi
Cách thờ Phật xá lợi CHUẨN đúng tác dụng của xá lợi

Y nghĩa của Phật Xá Lợi

Trước khi tìm hiểu cách thờ phật Xá Lợi, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa hai chữ Xá Lợi (Saririkadhâtu, cũng gọi Sirìra):

  • Theo nghĩa đen: Xá Lợi hay Xá Lỵ là tử thi, di cốt, nghĩa bóng chỉ thân , thân cốt, di thân
  • Nghĩa trắng là tro tàn, thông thường chi di cốt của Đức Phật, về sau từ ngữ này còn chỉ những tro tàn, mảnh xương của các vị cao tăng sau khi hỏa thiêu…

Theo Phật Quang đại từ điển, Đài Bắc, Tử Di biên soạn, Phật Quang Sơn xuất bàn 1989 thì Xá Lợi còn có nghĩa là di cốt: dịch ý là thể, thân, thân cốt, di thân. Thông thường xá lợi dùng để chỉ cho di cốt của Phật, nên gọi là Phật cốt hay Phật xá lợi. Chữ này về sau cũng dùng để chỉ cho phần xương đầu của các bậc cao tăng sau khi viên tịch hỏa thiêu còn lại.

Cách thờ Phật xá lợi CHUẨN đúng tác dụng của xá lợi
Cách thờ Phật xá lợi CHUẨN đúng tác dụng của xá lợi

Xá Lợi là những phần thiêng liêng cao quý của Đức Phật, mà Đức Phật đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta tôn kính và đảnh lễ xin tôn kính đó dành cho Đức Phật Thích Ca và các bậc thánh tăng, cao tăng đệ tử của Phật tu đắc đạo thị tịch.. Xá lợi là phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục thân của Đức Phật và các vị thánh tăng cao tăng. Đối với người thường, sau khi thiêu xác, chỉ còn tro và phần xương cháy chưa rã có gọi là Xá Lợi để được đảnh lễ hay không xin nhường cho các tu sĩ nhà Phật, các bậc thiền gia chân chánh và những người con Phật phân định.

Cách thờ Phật Xá Lợi

Cách thờ Phật xá lợi, theo sử Phật giáo thì Xá Lợi Phật được chia thành 8 phần được cất giữ ở tám nơi khác nhau: một là Cung Trời Đạo Lợi – Hai là Sri Lanka (xá lợi Răng) – Ba là xứ Ga Đà Ra – Bốn là Thủy cung – Năm là vua Trời Phạm Thiên – Xương Đầu Xá Lợi – Hai xương cổ và 4 chiếc răng Xá Lợi., trong đó có một chiếc đem cúng dường tại Sri Lanka, mỗi năm tổ chức lễ rước từ ngày mùng 01 đến ngày 12 tháng 4 là ngày quốc lễ Răng Phật Xá Lợi.

Cách thờ Phật xá lợi CHUẨN đúng tác dụng của xá lợi
Cách thờ Phật xá lợi CHUẨN đúng tác dụng của xá lợi

Đúng 7 giờ, lễ an vị Xá Lợi được cử hành, Hòa Thượng Giác Quang cùng chư giáo phẩm Tăng Ni vân tập trước điện thờ Đức Tôn Sư, với bài kỳ nguyện, cung nghinh Xá Lợi, an vị Xá Lợi, đảnh lễ Xá Lợi, Tôn thờ Xá Lợi…đem công đức nầy cầu phước trí nhi nghiêm thân thanh tịnh đại hải chúng, cầu nguyện chư Tăng Ni an lạc, tinh tấn tu hành, thế giới hòa bính nhân dân an cư lạc nghiệp….

Phật giáo Việt Nam là nơi Phật tử hướng vê tôn thờ, cúng dường Xá Lợi đông nhất nhì thế giới, là do nhiều nguyên nhân:

– Một là chúng sanh trong thế giới ta bà có nhân duyên với Đức Phật và một lòng khát ngưỡng ai cầu Phật Pháp.

– Hai là theo môi trường tín ngưỡng Phật Pháp nơi xứ sở Phật thị hiện, thế giới đó con người mang thân tứ đại sanh diệt, có tín tâm, có nghi ngờ, có khổ đau, có vui buồn, có hạnh phúc, có nghèo nàn, thuận lợi cho chúng sanh nơi ấy khởi niềm tin tưởng mà hướng về giáo pháp Đức Phật

– Ba là giới pháp của ba đời chư Phật sẽ được truyền trao cho chúng sanh và chúng sanh đều phát tâm thọ học – Bốn là khi cung nghinh tôn thờ Xá Lợi các gia đình Phật tử gặp nhiều thuận lợi, gia đình ngày càng sung túc, phát triển Cty ăn nên làm ra, thân tâm an lạc, được từ lực Phật gia hộ tinh tấn tu hành trường chay niệm Phật. với các nguyên nhân nầy nên các vị phát tâm tôn thờ.

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu cách thờ Phật Xá Lợi. Thờ Phật Xá Lợi là niềm tin tôn giáo, nhất là niềm tin trong thế giới những người con Phật rất xác đáng và nghiêm túc. Một đôi khi do môi trường khắc nghiệt, xa ánh sáng Phật pháp, xa thời gian Phật nhập diệt nên sự tín ngưỡng bị lêch lạc, kéo theo sự mê tín, như tin Đức Phật là thần thánh ban phước giáng họa, chứ không tin.

>> Có thể bạn quan tâm: