Câu đối ở nhà thờ họ hay Hoành Phi câu đối là một trong những kiến trúc tâm linh, thờ cúng vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong các từ đường, nhà thờ họ. Hoành Phi câu đối phổ biến nhất là các vùng đồng bằng, miền núi Bắc Bộ và Trung Bộ.

Các mẫu câu đối ở nhà thờ họ ý nghĩa

Chất liệu thường thấy nhất của bức Hoành Phi là gỗ, đồng còn câu đối ở nhà thờ họ thường dùng bằng gỗ, xi măng. Ngoài ra ở nhà thờ họ bằng gỗ cũng có sử dụng các cột đá lớn phía ngoài và các cột đá mái hiên, cột đá trong nhà để khắc câu đối.

Câu đối cột đồng trụ nhà thờ họ

Chứ Hán – Phiên Âm – Dịch Nghĩa:

万古英灵 – Vạn cổ anh linh – Muôn thủa linh thiêng
追念前恩 – Truy niệm tiền ân – Tưởng nhớ ơn xưa
留福留摁 – Lưu phúc lưu ân – Giữ mãi ơn phúc
海德山功 – Hải Đức Sơn Công – Công Đức như biển như núi
德旒光 – Đức Lưu quang – Đức độ toả sáng
福来成 – Phúc lai thành – Phúc sẽ tạo nên
福满堂 – Phúc mãn đường – Phúc đầy nhà
饮河思源 – Ẩm hà tư nguyên – Uống nước nhớ nguồn
克昌厥後 – Khắc xương quyết hậu – May mắn cho đời sau
百忍泰和 – Bách nhẫn thái hoà – Trăm điều nhịn, giữ hoà khí
五福临门 – Ngũ Phúc lâm môn – Năm Phúc vào cửa
忠厚家声 – Trung hậu gia thanh – Nếp nhà trung hậu
永绵世择 – Vĩnh miên thế trạch – Ân trạch kéo dài
元遠長留 – Nguyên viễn trường lưu – Nguồn xa dòng dài
萬古長春 – Vạn cổ trường xuân – Muôn thủa còn tươi
福禄寿成 – Phúc Lộc Thọ thành
兰桂腾芳 – Lan quế đằng phương – Cháu con đông đúc
後後無終 – Hậu hậu vô chung – Nối dài không dứt
家门康泰 – Gia môn khang thái – Cửa nhà yên vui
僧财进禄 – Tăng tài tiến lộc – Hưởng nhiều tài lộc
有開必先 – Hữu khai tất tiên – Hiển danh nhờ tổ
光前裕後 – Quang tiền dụ hậu – Rạng đời trước, sáng cho sau
好光明 – Hảo quang minh – Tốt đẹp sáng tươi
百世不偏 – Bách thế bất thiên – Không bao giờ thiên lệch
孝德忠仁 – Hiếu Đức Trung Nhân
高密肇基 – Cao Mật triệu cơ – Nơi phát tích là Cao Mật
家和萬事興 – Gia hòa vạn sự hưng
蛟龍得水 – Giao long đắc Thủy – Như Rồng gặp nước
Câu đối chữ Hán nhà thờ họ
Các câu đối hay và ý nghĩa thường được khắc ở nhà thờ họ, cột đá

Chứ Hán – Phiên Âm – Dịch Nghĩa:

1. Mẫu câu đối hay 1

德大教傢祖宗盛
功膏開地後世長
Đức đại giáo gia tổ tiên thịnh,
Công cao khai địa hậu thế trường.
Công cao mở đất lưu hậu thế
Đức cả rèn con rạng tổ tông.

2. Mẫu câu đối hay 2

本根色彩於花叶
祖考蜻神在子孙
Bản căn sắc thái ư hoa diệp
Tổ khảo tinh thần tại tử tôn
Sắc thái cội cành thể hiện ở hoa lá
Tinh thần tổ tiên trường tồn trong cháu con

3. Mẫu câu đối hay 3

木出千枝由有本
水流萬派溯從源
Mộc xuất thiên chi do hữu bản,
Thuỷ lưu vạn phái tố tòng nguyên
Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc
Nước chẩy muôn dòng phát tại nguồn

4. Mẫu câu đối hay 4

欲求保安于後裔
須凭感格於先灵
Dục cầu bảo an vu hậu duệ
Tu bằng cảm cách ư tiên linh
Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ
Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

5. Mẫu câu đối hay 5

百世本枝承旧荫
千秋香火壮新基
Bách thế bản chi thừa cựu ấm
Thiên thu hương hoả tráng tân cơ
Phúc xưa dày, lưu gốc cành muôn thủa
Nền nay vững, để hương khói nghìn thu

Một số hình ảnh câu đối nhà thờ họ đẹp

Trên đây là một số câu đối nhà thờ họ hay và một số mẫu cổng đá nhà thờ họ khắc câu đối do cơ sở chúng tôi thực hiện. Chúng tôi mong rằng bài viết này sẽ giúp quý khách có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong việc chọn câu đối cho các công trình.

Trên đây là một số câu đối ở nhà thờ họ hay và một số mẫu cổng đá nhà thờ họ khắc câu đối. Chúng tôi mong rằng bài viết này sẽ giúp quý khách có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong việc chọn câu đối cho các công trình nhà thờ họ.